Cepsyre

Φυσιογνωμία

Σκοποί:
• Ψυχοκοινωνική Φροντίδα, Κοινοτική Συμβουλευτική, Παρέμβαση και Ευαισθητοποίηση, Πρόληψη, Θεραπεία, Αποκατάσταση
• Παροχή Υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε κοινοτικό πλαίσιο
• Ο πρώτος «ηθμός» στη νοσηλεία
• Εφαρμογή της αρχής της τομεοποίησης.

Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου αποτελεί τη βασική μονάδα Κοινωνικής Ψυχιατρικής του Νομού Ρεθύμνου. Λειτουργεί  στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, είναι ανεξάρτητη δομή ψυχικής υγείας ως αυτόνομο τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου και υπάγεται διοικητικά σε αυτό. Είναι μία ανοιχτή κοινοτική και κοινωνική υπηρεσία ψυχικής υγείας.

Η έναρξη λειτουργίας  του Κέντρου Ψυχικής Υγείας έγινε το Μάρτιος του 2008, με σκοπό την ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο νομό. Στόχος των παρεχόμενων υπηρεσιών του είναι η προαγωγή της ποιότητας ζωής και της ψυχικής υγείας των κατοίκων του Νομού μέσα από την παροχή υπηρεσιών ψυχιατρικής φροντίδας, θεραπείας, πρόληψης, ψυχοκοινωνικής μέριμνας, συμβουλευτικής παρέμβασης και ευαισθητοποίησης στον τομέα της ψυχικής υγείας. Να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των ατόμων για έγκαιρη πρόληψη των ψυχικών παθήσεων και η θεραπευτική παρέμβαση κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

Όσον αφορά στις αρχές λειτουργίας του Κέντρου, έχει την ευθύνη για τον πληθυσμό του Νομού Ρεθύμνου, παρέχει πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια πρόληψη και συμβάλει στην έγκαιρη θεραπευτική αντιμετώπιση, κοντά στο άτομο που ζητά βοήθεια. Παρέχεται  ένα ολοκληρωμένο πλάνο θεραπευτικής βοήθειας από τη διεπιστημονική ομάδα, συνεχιζόμενης και αδιάκοπης θεραπευτικής φροντίδας - διασφάλισης «θεραπευτικής συνέχειας». Καλύπτει τις ανάγκες της κοινότητας μέσα από την ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών, έχει ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό και δίνει έμφαση στη βιο-ψυχο-κοινωνική ολότητα του ατόμου. Προστατεύει τα δικαιωμάτα των εξυπηρετούμενων και αξιολογεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Αναπτύσσει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, ενώ βασική αρχή του είναι η καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και των διακρίσεων.
Στο Κ.Ψ.Υ. αντιμετωπίζονται πολυποίκιλα προβλήματα, όπως ψυχικές διαταραχές (ψυχώσεις, κατάθλιψη, άγχος, φοβίες κ.ά.), διαταραχές συμπεριφοράς, ψυχολογικά προβλήματα, προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις, οικογενειακά προβλήματα, ή ειδικά προβλήματα (π.χ. πένθος). Για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, λειτουργούν: Τακτικά Ψυχιατρικά Ιατρεία, Μονάδα ψυχολογικής αξιολόγησης και υποστήριξης, Κοινωνική Υπηρεσία και Συμβουλευτικός Σταθμός, Ιατρείο Διαταραχών Μνήμης, Ιατρείο Ενέσιμων Αντιψυχωτικών Μακράς Δράσης, Ιατρείο Παιδιών και Εφήβων, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας σε συνεργασία με τα 4 Κέντρα Υγείας του Νομού (Αγίας Φωτεινής, Ανωγείων, Περάματος και Σπηλίου). Πρόγραμμα κατ’ οίκον επισκέψεων για τη πόλη του Ρεθύμνου. Επίσης, Προγράμματα ομαδικής ψυχοθεραπείας, Ομάδες υποστήριξης και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια οικογενειών που ένα μέλος τους έχει ψυχική ασθένεια. Κοινωνική Λέσχη με πρόγραμμα αυτοβοήθειας για άτομα με ψυχική ασθένεια. Συλλόγος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Ρεθύμνου. Γίνονται διαλέξεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας, παρεμβάσεις με στόχο την πρόληψη, ειδικές παρεμβάσεις στα σχολεία για ενημέρωση των μαθητών σε θέματα ψυχικής υγείας και εφηβείας, εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας ψυχικά πασχόντων με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ψυχικής υγείας, την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των ψυχικά πασχόντων από την αγορά εργασίας και τον αποστιγματισμό της ψυχικής νόσου.

Επιπλέον, έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) στο Ρέθυμνο και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την δημιουργία Πειραματικού Κέντρου Ημέρας ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης χρόνιων ψυχικά ασθενών και δανειστική βιβλιοθήκη Ψυχικής Υγείας.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του, το Κ.Ψ.Υ. επιδιώκει τη διασύνδεση και συνεργασία με φορείς, όπως η Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήμα Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Παιδαγωγικών Σχολών και Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών), το ΤΕΙ Κρήτης (Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας), το Κέντρο πρόληψης (ΟΚΑΝΑ), η Α’ βάθμια και Β’ βάθμια εκπαίδευση, η Τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες δομές ψυχικής υγείας και υπηρεσίες πρόνοιας, ο μετανοσοκομειακός ξενώνας καθώς επίσης και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.).

Ιδιαίτερα σημαντικός στο χώρο της ψυχικής υγείας είναι ο ρόλος των εθελοντών ψυχικής υγείας. Λειτουργούν ήδη κάποιες ομάδες με δραστηριότητες όπως: Έκδοση τριμηνιαίου περιοδικού,ομάδα διεξαγωγής ερευνών, ομάδα υποστήριξης του Συλλόγου Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Ρεθύμνου, ομάδα ραδιοφωνικών εκπομπών σε τοπικό σταθμό της πόλης, ομάδα υποστήριξης της Κοινωνικής Λέσχης "ΦΩΣ" ενώ προγραμματίζονται νέες δράσεις και νέες ομάδες. Το δίκτυο εθελοντών είναι ανοιχτό και μπορεί να συμμετέχει όποιος ενδιαφέρεται.

Στο Κ.Ψ.Υ. λειτουργεί  απευθύνεται σε άτομα οποιουδήποτε ασφαλιστικού Φορέα, είτε με δική τους πρωτοβουλία, είτε μέσω παραπομπής από άλλες υπηρεσίες υγείας και Φορείς της περιοχής.